Obavještavamo naše korisnike da je u toku isplata za slijedeće kategorije socijalnih davanja:

- Naknada za porodilje u radnom odnosu za 03/15

- Naknada za porodilje van radnog odnosa za 08/16

- Socijalne pomoći za 09/16

- Naknada za porodični smještaj za 11/17 i 12/17

Napomena: Sve naknade, kao i do sada, isplaćuju se na tekuće račune korisnika.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI