1. ZAHTJEV
  2. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA DIJETE
  3. PRIJAVA O MJESTU PREBIVALIŠTA (CIPS) ZA MAJKU
  4. POTVRDU OD POSLODAVCA DA JE MAJKA PRIJE POČETKA KORIŠTENJA PORODILJSKOG ODSUSTVA KOD POSLODAVCA KOD KOJEG JE TRENUTNO ZAPOSLENA OSTVARILA RADNI STAŽ U NEPREKIDNOM TRAJANJU OD NAJMANJE ŠEST MJESECI (naznačiti da li je porodilja zaposlena na određeno ili neoređeno radno vrijeme)
  5. POTVRDA O PROSJEČNOJ PLATI KOJU JE PORODILJA OSTVARILA U PERIODU OD ŠEST MJESECI PRIJE POČETKA KORIŠTENJA PORODILJSKOG ODSUSTVA
  6. OBRAZAC M2 ILI OBRAZAC JS3100 IZ POREZNE UPRAVE - DOKAZ DA JE PRIJAVLJENA NA PIO ILI POREZNU UPRAVU (napomena: pečat PIO ili Porezne uprave mora biti vidljiv)
  7. IZVJEŠTAJ O TRAJANJU PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI - SPRIJEČENOSTI ZA RAD - HRANARINSKE DOZNAKE (Dom zdravlja)
  8. 6 ZADNJIH PLATNIH LISTA KOJE JE PORODILJA OSTVARILA U PERIODU OD ŠEST MJESECI PRIJE POČETKA KORIŠTENJA PORODILJSKOG ODSUSTVA - UKOLIKO JE PLATA VEĆA OD 500,00 KM
  9. ID BROJ, BROJ TEKUĆEG RAČUNA POSLODAVCA I IME BANKE NA KOJI ĆE SE REFUNDIRATI SREDSTVA

 ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA JE DVA MJESECA (60 DANA) OD DANA PORODA. ROK SE PRODUŽAVA ZA DODATNIH 15 DANA UKOLIKO SE ŽENA PORODILA PUTEM CARSKOG REZA.