1. ZAHTJEV

2. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VJENČANIH (orginal ili ovjerena kopija)

3. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA MALOLJETNU DJECU (orginal ili ovjerena kopija)

4. UPLATNICA ADMIN.TAKSA - 105,00 KM