JU Centra za socijalni rad Cazin  direktor JU Centar za socijalni rad Cazin raspisuje JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS na radna mjesta: STRUČNI SARADNIK – SOCIJALNI RADNIK 1 (jedan) izvršilac i VOZAČ-KURIR 1 (jedan) izvršilac.

Integralni tekst Javnog oglasa možete preuzeti OVDJE!

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI