Odlukom Vlade USK utvrđena je naknada porodiljama u visini od 500,00 KM za djecu rođenu u 2020. godini,
a koja su u porodici rođena kao treće, odnosno naredno dijete.

Obavještavamo porodilje koje su se porodile u toku 2020.godini, da imaju mogućnost da podnesu zahtjev za naknadu, u visini 500,00 KM, ako se radi o trećem i narednom djetetu.

Odluku Vlade USK-a broj 03-017-1790/2020 od 18.05.2020.godine, možete preuzeti OVDJE.

Konkretniji uslovi za provođenje ove Odluke biće utvrđeni Instrukcijom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI