Obavještavamo građane grada Cazina, da je na području Unsko-sanskog kantona započela primjena zakonskih propisa vezano za ostvarivanje prava na dječiji dodatak. Pravo na dodatak na djecu imaju djeca do navršene 15. godine života, a koja prebivaju na Kantonu, koja se redovno školuju i uzimajući u obzir utvrđene mjesečne prihode po članu domaćinstva. Djeca sa invaliditetom 90% i 100% ostvaruju navedeno pravo bez obzira na mjesečne prihode po članu domaćinstva...

Integralni tekst Obavijesti možete preuzeti klikom OVDJE!

Obrazac ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DODATAK možete preuzeti klikom OVDJE.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI