Dana 17.06.2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti CŽR-a i zaštiti  porodice sa djecom, kojim je određeno da novčana pomoć za vrijeme porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu se ostvaruje u trajanju od 6 mjeseci neprekidno.

Rok za podnošenje Zahtjeva je 60 dana od dana porođaja ili 75 dana u slučaju poroda "carskim rezom".

Integralni tekst Obavijesti može se preuzeti klikom OVDJE.

Formular Zahtjeva može se preuzeti klikom OVDJE.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI