Prva nedjelja u mjesecu oktobru obilježava se svake godine kao „Dječija nedjelja“.  Tim povodom uposleni i pripravnici JU Centra za socijalni rad Cazin i Policijske stanice Cazin posjetili su tri osnovne škole, OŠ „Ostrožac“, OŠ „Tržačka Raštela“, OŠ „Cazin I“  kako bi kroz  radionice upoznali  djecu s njihovim pravima, ali i odgovornostima.

Obzirom na važnost poštivanja epidemioloških mjera koje su na snazi nije bilo moguće provoditi interaktivne radionice, ali uz pomoć prezentacije i komunikacije s djecom isti su upoznati s njihovim  pravima koja su im zagarantovana UN Konvencijom  čija je potpisnica i naša zemlja. Pored dječijih prava ovaj put naglasak je bio i na dječijim odgovornostima koje proizilaze iz njihovih prava. Tako smo učesnike podsjetili između ostalog da niko nema pravo da ih kažnjava na okrutan ili štetan način, ali da i oni imaju odgovornost da ne nanose nikakvu bol ili štetu drugoj djeci. Na svakoj prezentaciji je bilo do 20 učesnika, učenika petih i sedmih razreda koji su pokazali izniman interes za temu, a prethodno izrađeni plakati s dječijim pravima i odgovornostima biće postavljeni u hodniku škola kako bi ga mogli vidjeti i druga djeca i roditelji.

Još slika:

 

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI