Plan integriteta je skup pravnih i drugih mjera koje se planiraju i poduzimaju radi otklanjanja koruptivnih pojava i sprječavanja nastanka mogućnosti za korupciju u okviru JU Centar za socijalni rad Cazin, odnosno Službi kao njenih organizacionih jedinica.

Dana 29.10.2020.godine, zbog opredjeljenosti institucije za izradu plana integriteta JU „Centra za socijalni rad“ grada Cazina, formiran je anikorupcijski tim koji je imao zadatak sačiniti prijedlog plana integriteta, a na osnovu Strategije za borbu protiv korupcije USK-a 2017.-2019., što je u vezi sa realizacijom specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, te Plana integriteta Grada Cazina.

Za manje od mjesec dana, to jest 27.11.2020. godine, donesen je "PLAN INTEGRITETA J.U. Centar za socijalni rad Grada Cazina".

Objavljen je na web stranici Centra u "Dokumentima centra", (u .pdf formatu), a može se preuzeti i OVDJE.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI