Obavještavaju se korisnici dječijeg dodatka da je u toku revizija korisnika navedenog prava u skladu sa članom 5. Instrukcije o bližim uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dječiji dodatak, broj 09-35-4482-6/21 od 27. 05. 2021.

S tim u vezi, mole se svi korisnici da do kraja januara 2022. godine dostave dokumentaciju kojom se dokazuje da i dalje imaju pravo na dječiji dodatak (dokaz o nezaposlenosti i potvrde o školovanju za djecu).

Ukoliko se tražena dokumentacija ne dostavi do navedenog roka, dalje ostvarivanje prava bit će obustavljeno.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI